Vodaks signum = skräddarsydda lösningar och snabba leveranser

Vodaks signum = skräddarsydda lösningar och snabba leveranser

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en så hög servicegrad som möjligt och många kunder inom industrin och offentliga anläggningar har sedan länge utnyttjat vår kompetens.

Att snabbt kundanpassa och leverera är en av våra styrkor. Vi har goda verkstadsresurser för att modifiera, bearbeta och ytbehandla flödestekniska komponenter.
Eftersom vi arbetar med alla typer av ventiler, manöverdon och
teknisk armatur har vi en mycket bred kompetens vilket gör att vi snabbt kan lösa alla tänkbara problem och anpassa våra lösningar efter varje kunds specifika behov. Dessutom har vi ett mycket gott samarbete med våra leverantörer, som i kombination med vårt eget lager gör att vi kan minimera leveranstiderna.

Ett axplock ur sortimentet:

      • Avluftningsventiler
      • Backventiler
      • Förvalsenheter och
         frekvensomvandlare
      • Kilslidsventiler
      • Kulventiler
      • Manöverdon
      • Montagekopplingar
      • Reducerventiler
      • Skjutspjäll
      • Slussluckor
      • Säkerhetsventiler
      • Vridspjäll
      • Vätskeståndsarmaturer
      • Flödesmätare                        Nyhet
      • Fjärravläsningssystem         Nyhet